Smluvní podmínky

1: Úvod

Webovou stránku MetroOpinion.com vlastní a provozuje společnosti Opinodo ApS, Nørrebrogade 56 D, 2200 Kodaň N, DK3239735, dánská společnost s ručením omezeným. Dále v tomto textu je webová stránka MetroOpinion.com označována jako “MetroOpinion.com” nebo “tato webová stránka”.

Tato Smlouva o smluvních podmínkách je k dispozici pouze v anglickém jazyce.

Opinodo ApS Vás může kontaktovat emailem. Oprávnění ApS Vás takto kontaktovat můžete kdykoli stáhnout.

2: Přijetí Smluvních podmínek

Tím, že 1) navštívíte webovou stránku a 2) registrujete se za účelem otevření účtu, souhlasíte s těmi Smluvními podmínkami. Pokud se Smluvními podmínkami nesouhlasíte, musíte uzavřít svůj účet a web opustit.

Smluvní podmínky jsou čas od času aktualizovány a pozměňovány bez toho, že byste byli předem upozorněni. Před používáním webu byste si proto měli vždy Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů přečíst.

3: Služba webu

MetroOpinion.com nabízí webový systém pro provozování online průzkumů trhu, v rámci kterého je uživatel odměněn na základě dokončení průzkumů, které mu byly zaslány emailem nebo ke kterým uživatel získal přístup po přihlášení na web

Za předpokladu, že budete dodržovat všechny podmínky těchto Smluvních podmínek, společnost MetroOpinion.com Vám poskytuje omezenou, odvolatelnou, nepřenosnou, osobní, nevýhradní licenci na přístup a používání MetroOpinion.com a jejích služeb. Bez písemného souhlasu společnosti MetroOpinion.com nesmíte obsah MetroOpinion.com včetně textu, obrazu, zvuku a videa distribuovat, upravovat, přenášet, publikovat, opakovaně používat, opakovaně publikovat, a to ať už pro veřejné nebo komerční účely.

Účet je obvykle vytvořen tak, že nám dáte a) Vaši e-mailovou adresu, jedinečné heslo a potřebné informace nebo (b) kliknutím na tlačítko “Facebook®” nebo (c) “Google + ®” na registračních stránkách. Pokud tak učiníte, automaticky vytvoříte účet přidružený ke svému profilu Facebook nebo Google a jste si vědomi toho, že do Vašeho účtu zahrneme také relevantní osobní údaje obsažené ve Vašem Facebook nebo Google profilu. Vaše právo používat MetroOpinion.com nelze převést.

Pokud získáte přístup k MetroOpinion.com prostřednictvím některé z našich aplikací, které jsou k dispozici prostřednictvím třetích stran, potvrzujete a souhlasíte s těmito Smluvními podmínkami, a uznáváte, že smlouva je uzavřena mezi Vámi a společností MetroOpinion.com a že žádná třetí strana není součástí smluvního vztahu vytvořeného na základě těchto Smluvních podmínek.

Používání MetroOpinion.com je povoleno pouze v případě, že je Vám 14 a více let. Nemáte oprávnění přistupovat k obsahu MetroOpinion.com prostřednictvím jiných kanálů než těch, které poskytuje MetroOpinion.com.

Jakákoli účast na loteriích, soutěžích a dalších propagačních akcích MetroOpinion.com podléhá přijetí dalších smluvních podmínek, které přijmete před Vaší účastí v nich. Tyto dodatečné podmínky Vám vždy budou zobrazeny před Vaší účastí na těchto produktech.

4: Duševní vlastnictví

MetroOpinion.com, včetně veškerého duševního vlastnictví, jako je například kód, text, obrázky, dokumentace, software, grafika, data a koncepce, mají značnou hodnotu a nesmí být žádným způsobem kopírována nebo distribuována.

Ochranné známky, jakými jsou název „MetroOpinion.com“ a logo MetroOpinion.com, patří společnosti MetroOpinion.com a nesmějí být používány bez písemného souhlasu společnosti Digiopinion.com.

MetroOpinion.com prosazuje svá práva z duševního vlastnictví v plném rozsahu zákona.

5: Chování uživatelů

Jako uživatel souhlasíte, že nebudete:

  • Posílat nebo šířit neslušný, pornografický, nenávistný nebo, ve vztahu k MetroOpinion.com, urážející obsah.
  • Posílat nežádoucí odkazy nebo SPAM jménem společnosti MetroOpinion.com nebo odkazovat osoby na MetroOpinion.com tímto způsobem.
  • Nahrávat škodlivý software jako jsou trojské koně, červy, časované bomby, cancelbots, poškozené soubory nebo poškozené údaje nebo jakýkoli podobný software nebo programy, které by mohly poškodit operaci.
  • Snažit se získat hesla nebo jiné osobní informace od členů MetroOpinion.com.
  • Vyvíjet či používat podvodné metody, ať už manuální, sdílené online nebo prostřednictvím nějakého softwaru – mimo jiné k získání neoprávněných příjmů.
  • Žádným způsobem ohrožovat zaměstnance nebo management společnosti MetroOpinion.com.

Uživatelé, kteří se na web MetroOpinion.com nepřihlásili po dobu delší šesti (6) měsíců, budou vedeni jako neaktivní a jimi získané body budou vynulovány / odstraněny / vyprší.

Bonusy na uvítanou a další marketingové bonusy nebo odměny nebudou vyplaceny, pokud má MetroOpinion.com důvod se domnívat, že byla k vytvoření účtů a generování příjmů použita nelegální metoda jako je například získání více než jednoho bonusu/odměny za domácnost/IP adresu nebo použití robotů.

Odměna se vyplácí, pokud jsou splněny následující podmínky: 1) Vydělaná suma je vyšší než limit pro výplatu. Limit pro výplatu je zveřejněn na stránce výplaty a liší se zemi od země. 2) Vydělaná částka je schválena pro platbu (změnil se status z čekající platby na vyplacenou).

Všechny platby zpracovává Cint AB, švédskou společností s ručením omezeným.

Souhlasíte s tím, že MetroOpinion.com budete používat plně na vlastní riziko.

Za žádných okolností společnost MetroOpinion.com, ředitelé společností, vedoucí, manažeři, agenti, dodavatelé, partneři a zaměstnanci nejsou odpovědni vůči Vám ani žádné třetí straně za jakékoli speciální, přímé, nepřímé, náhodné, trestné nebo následné škody, včetně ztráty zisku nebo ztráty dat v důsledku Vašeho používání MetroOpinion.com.

Společnost Digiopinion.com neponese žádnou zodpovědnost za ukončení programu Digiopinion.com včetně, mimo jiné, všech cen, bodů nebo kreditů členů v době ukončení.

6: Kontakt a odhlášení

Jako člen souhlasíte s tím, že společnost MetroOpinion.com má právo kontaktovat Vás prostřednictvím relevantních e-mailů a zpráv mobilních aplikací po tak dlouho, dokud budete členem. Pokud již nechcete přijímat zprávy od společnosti MetroOpinion.com, společnost si vyhrazuje právo zrušit Váš účet a všechny body, které jste získali.

Uživatel se může odhlásit přímo v uživatelského panelu na adrese MetroOpinion.com nebo kontaktovat zákaznický servis společnosti MetroOpinion.com na adrese support@MetroOpinion.com.

7: Dohoda o zachování mlčenlivosti a důvěrnosti v souvislosti s průzkumy na MetroOpinion.com

Informace a obsah, který máte k dispozici prostřednictvím používání služeb, mohou obsahovat obchodní tajemství nebo jiné důvěrné nebo chráněné informace od prodejců nebo poskytovatelů licencí. Souhlasíte s tím, že uchováte tyto informace striktně důvěrné, a neposkytnete žádné jiné osobě informace a obsah, ke kterým jste prostřednictvím účasti na průzkumu, projektu nebo jiných činnostech průzkumu trhu souvisejících se službami MetroOpinion.com získali přístup nebo o kterých jste věděli. Tyto informace nebo obsah nesmíte používat k jiným účelům než k Vaší vlastní účasti na těchto službách v souladu s touto smlouvou. Tímto souhlasíte, že v případě, že byste věděli o použití, zveřejnění nebo zpřístupnění těchto informacím nebo obsahu jiným způsobem, než jak je výslovně uvedeno v této smlouvě, nebo měli o tomto podezření, budete společnost MetroOpinon.com okamžitě informovat.

Tyto Smluvní podmínky byly aktualizovány:
23. března 2016, Kodaň