Bruksvilkår

1: Innledning

Nettstedet Digiopinion.com eies og driftes av Opinodo ApS, Nørrebrogade 56 D, 2200 København N, DK3239735, et dansk aksjeselskap. Videre vil nettstedet Digiopinion.com refereres til som “Digiopinion.com” eller “nettstedet”.

Opinodo ApS kan kontakte deg via e-post. Du kan når som helst trekke tilbake denne tillatelsen.

2: Godkjennelse av bruksvilkår

Ved å 1) besøke nettstedet og 2) registrere deg for å åpne en konto, viser du at du godtar bruksvilkårene. Hvis du ikke godtar bruksvilkårene, må du avslutte kontoen din og forlate nettstedet.

Bruksvilkårene oppdateres og endres fra tid til annen uten forhåndsvarsel, og du bør alltid lese både dem samt personvernreglene før du bruker nettstedet.

3: Nettstedets tjenester

Digiopinion.com tilbyr et nettbasert system for drift av nettmarkedsundersøkelser hvor brukeren blir belønnet basert på ferdigstilling av undersøkelser som er sendt ham/henne via e-post eller som brukeren har fått tilgang til ved å være innlogget på nettstedet.

Med forbehold om din overholdelse av alle bestemmelsene i disse bruksvilkårene, gir Digiopinion.com deg en begrenset, oppsigelig, ikke-overførbar, personlig, ikke-eksklusiv lisens for å få tilgang til og bruke Digiopinion.com og tjenestene. Du må ikke distribuere, modifisere, kringkaste, offentliggjøre, overføre, gjenbruke, re-poste eller bruke innholdet i Digiopinion.com til offentlige eller kommersielle formål, inkludert tekst, bilde, lyd og video, uten Digiopinion.com’s skriftlige tillatelse.

En konto opprettes vanligvis ved å gi oss (a) din e-postadresse, et unikt passord og nødvendig informasjon eller (b) ved å klikke på «Facebook®»- eller (c) «Google + ®»-knappen på registreringssidene. Dersom du gjør det, oppretter du automatisk en konto som er knyttet til din Facebook- eller Google-profil, og du er innforstått med at vi vil inkorporere relevant personlig informasjon som er funnet på Facebook- eller Google-profilen din som en del av kontoen din. Din rett til å bruke Digiopinion.com kan ikke overføres.

Hvis du åpner Digiopinion.com via noen av våre applikasjoner tilgjengelig via tredjepart, bekrefter du og godtar at disse vilkårene er inngått av og mellom deg og selskapet, og at ingen av tredjepartene har del i disse bruksvilkårene.

Det er kun tillatt å bruke Digiopinion.com hvis man er 14 år eller eldre. Du har ikke lov til å skrive inn Digiopinion.com-innhold via andre kanaler enn dem som leveres av Digiopinion.com.

Eventuell deltagelse i Digiopinion.com’s lotterier, konkurranser og andre kampanjer er underlagt ytterligere vilkår som du aksepterer ved deltakelse. Disse tilleggsvilkårene vil alltid bli presentert for deltakeren før deltakelse.

4: Intellektuell eiendom

Digiopinion.com, inkludert all immateriell eiendom som (ikke begrenset til) kode, tekst, bilder, dokumentasjon, programvare, grafikk, data og konsepter, består av en betydelig verdi og kan ikke kopieres eller distribueres på noen måte.

Varemerker som navnet Digiopinion.com og Digiopinion.com-logoen tilhører Digiopinion.com, og må ikke brukes uten skriftlig samtykke fra Digiopinion.com.

Det er Digiopinion.com’s politikk å håndheve våre immaterielle rettigheter i lovens fullstendige omfang.

5: Brukeradferd

Som bruker samtykker du i å:

  • Ikke laste opp eller distribuere uanstendig, pornografisk, hatefullt eller for Digiopinion.com sin del støtende innhold.
  • Ikke legge inn uønskede koblinger eller SPAM-linker i Digiopinion.com’s navn eller å sende folk til Digiopinion.com på denne måten.
  • Ikke å laste opp skadelig programvare som (ikke begrenset til) trojanske hester, ormer, tidsbomber, cancelbot-er, ødelagte filer eller skadet data, eller annen lignende programvare eller programmer som kan skade operasjonen.
  • Ikke prøve å få tak i passord eller andre personlige opplysninger fra andre Digiopinion.com-medlemmer.
  • Ikke utvikle eller bruke svindelmetoder enten manuelt, delt på nettet eller gjennom programvare til å oppnå (ikke begrenset til) urettmessig mottatt fortjeneste.
  • Ikke på noen måte å true medarbeiderne eller ledelsen i Digiopinion.com.

Brukere som ikke har logget inn på Digiopinion.com i løpet av seks (6) måneder, vil bli satt som inaktive og opptjente poeng vil bli satt til null / tomt / utløpt.

Velkomstbonuser og andre markedsføringsbonuser eller -belønninger vil ikke bli utbetalt dersom Digiopinion.com har grunn til å tro at en ulovlig metode har blitt brukt, slik som: heving av mer enn en bonus/belønning per husholdning/IP, bruk av roboter til å opprette kontoer og generere inntekt.

Godtgjørelser skal utbetales når følgende er oppfylt: 1) Det opptjente beløpet ligger over utbetalingsgrensen. Utbetalingsgrensen publiseres på utbetalingssiden og varierer fra land til land. 2) Det opptjente beløpet er godkjent for utbetaling (endret status fra ventende betaling til utbetalingsklart).

Alle betalinger håndteres av Cint AB, et svensk aksjeselskap.

Du godtar å bruke Digiopinion.com fullt ut på egen risiko.

Under ingen omstendigheter vil Digiopinion.com, selskapets direktører, sjefer, ledere, agenter, entreprenører, partnere og ansatte stå ansvarlige overfor deg eller tredjeperson for eventuelle spesielle, direkte, indirekte, tilfeldige, strafferettslige skader eller følgeskader, inklusiv tapt fortjeneste eller tapte data som følge av din bruk av Digiopinion.com.

Digiopinion.com er ikke ansvarlig for avslutning av Digiopinion.com på noen som helst måte, inkludert (uten begrensning) priser, poeng eller kreditt i medlemmets favør ved tidspunktet for oppsigelsen.

6: Kontakt og kansellering

Som medlem aksepterer du at Digiopinion.com har rett til å kontakte deg med relevante meldinger via e-post og mobilapp så lenge du er medlem. Hvis du ikke lenger ønsker å motta meldinger fra Digiopinion.com, forbeholder selskapet seg retten til å kansellere kontoen din og eventuelle opptjente poeng.

Utmelding kan gjøres av brukeren direkte fra brukerens back end-grensesnitt på Digiopinion.com eller ved å kontakte Digiopinion.com sin kundeservice via support@Digiopinion.com.

7: Ikke-bruk og taushetsplikt vedrørende undersøkelser på Digiopinion.com

Informasjon og innhold som er gjort tilgjengelig for deg i tjenestene, kan inneholde forretningshemmeligheter eller annen konfidensiell eller proprietær informasjon fra leverandører eller lisensgivere. Du må holde dette strengt konfidensielt og ikke gi noen annen person opplysninger og innhold som du har tilgang til eller får vite om i forbindelse med din deltakelse i en undersøkelse, et prosjekt, et spørreskjema eller en annen markedsundersøkelsesaktivitet tilknyttet tjenestene. Du må ikke bruke slik informasjon eller innhold til andre formål enn til din deltakelse i tjenestene i samsvar med denne avtalen. Du godtar herved å underrette Digiopinion.com omgående hvis du får vite om eller mistenker bruk eller utlevering av eller tilgang til slik informasjon eller annet innhold enn det som er spesifisert spesielt i denne avtalen.

 

Disse bruksvilkårene er oppdatert:

København 23. mars 2016.