Uslovi korišćenja

1: Uvod

Sajt MetroOpinion.com je u vlasništvu Opinodo ApS, Nørrebrogade 56 D, 2200 Copenhagen N, DK3239735, danskog društva sa ograničenom odgovornošću. Nadalje će se sajt MetroOpinion.com označavati kao “MetroOpinion.com” ili “sajt”.

2: Prihvatanje Uslova korišćenja

Tako što 1) posetite sajt i 2) napravite nalog, prihvatate Uslove korišćenja. Ako se sa Uslovima korišćenja ne slažete, morate obrisati vaš nalog i napustiti saj.

Uslovi korišćenja se održavaju i povremeno menjaju bez obaveštenja, tako da treba uvek pročitati Uslove korišćenja i Pravila privatnosti pre upotrebe sajta.

3: Usluga sajta

MetroOpinion.com nudi onlajn sistem za onlajn istraživanje tržišta i ankete gde je korisnik nagrađen na osnovu uspešnog popunjavanja anketa koje je dobio putem e-maila ili prilikom logovanja na sajt.

Zavisno od svih stavki Uslova korišćenja, MetroOpinion.com korisnicima daje ograničeno, neprenosivo, lično, ne-isključivo pravo pristupa sajtu i Uslugama, koje se može ukinuti. Ne smete deliti, prilagođavati, emitovati, javno iznositi, prenositi, koristiti, re-objavljivati ili koristiti sadržaj sajta MetroOpinion.com za javne ili komercijalne svrhe, a pod sadržajem se smatraju tekst, video, audio i ostali sadržaj bez izričite dozvole Sajta na osnovu pisanog zahteva.

Nalog se najčešće pravi tako što se unese (a) e-mail adresa, jedinstvena šifra i potrebne informacije ili (b) klikom na “Facebook®” ili (c) klikom na “Google+®” dugme na stranici za registraciju. Kada to uradite, automatski ćete napraviti Nalog koji je povezan sa Vašim Facebook ili Google profilom kao deo vašeg naloga. Pravo na korišćenje MetroOpinion.com sajta nije prenosivo.

Ako pristupate MetroOpinion.com sajtu preko naših aplikacija dostupnih preko servisa trećih lica, prihvatate i sažete se su ovi Uslovi korišćena odnos u koji ulazite Vi sami i Kompanija, i da treća lica nisu deo ovih Uslova korišćenja.

Dozvoljeno je koristiti MetroOpinion.com samo ukoliko imate 14 ili više godina. Ne smete pristupiti sadržaju MetroOpinion.com kroz druge kanale osim onih koje MetroOpinion.com obezbedi.

Bilo kakvo učešže u MetroOpinion.com konkursima, nagradama i različitim promocijama su pitanje dodatnih uslova korišćenja koji se prihvataju pre učestvovanja. Dodatni uslovi će uvek biti prikazani.

4: Intelektualna svojina

MetroOpinion.com uključujući svu intelektualnu svojinu kao što je kod, tekst, slike, dokumentacija, softver, podaci i koncepti, ali ne ograničeno samo na navedeno, nosi sa sobom dodatne vrednosti i ne sme se kopirati niti distribuisati ni na koji način.

Žigovi kao što su ime MetroOpinion.com, logo MetroOpinion.com i ostalo su vlasništvo Sajta i ne smeju se koristiti bez pisanog pristanka Sajta.

Politika Sajta je da do krajnje mogućnosti zakona štiti svoju intelektualnu svojinu.

5: Ponašanje korisnika

Kao korisnik, prihvatate da:

  • Ne objavljujete neprikladan, pornografski, diskutabilan, nasilan ili bilo kakav sadržaj koji nije u skladu sa Sajtom
  • Ne koristite spam ili neproverene linkove u ime MetroOpinion.com ili šaljete ljude na sajt MetroOpinion.com na ovakav način.
  • Ne ovjavljujete viruse i štetne programe kao što su, ali ne ograničeno na: Trojan horses, worms, time bombs, cancelbots, corrupted files ili corrupted data, kao ni bilo kakav sličan softver koji može naštetiti funkcionisanju sajta ili korisnicima.
  • Ne pokušavate da pristupite šifri ili ostalim privatnim podacima ostalih korisnika Sajta.
  • Ne razvijate ili koristite softver koji će vam na prevaru pomoći da dobijete nagrade, ili u bilo koje svrhe
  • Ne pretite zaposlenima ili vlasnicima MetroOpinion.com ni na koji ilegalni način

 

Korisnici koji se nisu logovali na MetroOpinion.com šest (6) meseci će biti označeni kao neaktivni, a njihovi zarađeni poeni će biti poništeni/anulirani/isteknuti.

Bonusi za dobrodošlicu i ostali marketinški bonusi ili nagrade neće biti isplaćeni ukoliko MetroOpinion.com ima razlog da misli da se bilo koja nedozvoljena aktivnost koristila poput: korišćenje više od jednog bonusa ili nagrade po domaćinstvu/IP, korišćenje skripti/botova za pravljenje naloga i generisanje prihoda.

Bilo koja nagrada će biti isplaćena ukoliko je sledeće tačno: 1) Zarađeni novac je iznad granice isplate. Granica isplate će biti naznačena na stranici za isplatu i varira od države do države. 2) Zarađeni novac je označen za isplatu (status je izmenjen sa čekanje (pending) na isplativo).

 

Sve isplate se vrše od strane Cint AB, švedskog društva sa ograničenom odgovornošću.

Prihvatate korišćenje  MetroOpinion.com u potpunostni na sopstveni rizik.

Ni u kom slučaju direktori, menačeri, radnici, agenti, frilenseri, partneri i podrška u okviru MetroOpinion.com neće biti odgovorni Vama ili bilo kom trećem licu za bilo koje zasebne, posebne, direktne, indirektne, slučajne, posledične, kaznene ili bilo koje druge posledice uključujući gubitak profita ili gubitak informacija pri vašem korišćenju MetroOpinion.com

 

MetroOpinion.com neće biti odgovoran za brisanje bilo kog MetroOpinion.com naloga (bez granice), kao ni nagrada, poena ili kredita korisnika u trenutku brisanja naloga. 

6: Kontakt i poništavanje pretplate

Kao korisnik MetroOpinion.com prihvatate da MetroOpinion.com ima pravo da vas kontaktira sa relevantnim porukama putem e-maila ili mobilne aplikacije sve dok ste korisnik. Ukoliko ne želite da primate poruke od MetroOpinion.com, kompanija rezerviše prava da obriše vaš nalog i bilo koje zarađene poene.

Brisanje može da bude izvršeno i direktno od strane korisnika iz korisničkog panela MetroOpinion.com, kao i kontaktiranjem MetroOpinion.com podrške na support@MetroOpinion.com.

7: Nekorišćenje i Poverljivost u vezi sa anketama na MetroOpinion.com

Informacije i sadržaj dostupan kroz Usluge Sajta može da sadrži poslovne tajne ili poverljive ili slične podatke dobaljača ili davalaca licence, Morate ih držati u strogoj tajnosti i ne smete bilo kom trećem licu otkriti bilo kakve informacije i sdadržaj kome ste pristupili ili koji ste saznali u vezi sa popunjavanjem ankete, bilo kojim projektom, upitnikom ili drugom delatnošću u vezi sa uslugama. Ne smete koristiti ove informacije ili sadržaje ni u kakvu svrhu osim za učešće u Uslugama u skladu sa Uslovima. Ovime se slažete da ćete odmah kontaktirati MetroOpinion.com ukoliko ste saznali ili sumnjate u bilo kakvu zloupotrebu ili otkrivanje, kao i pristup, bilo kakvim informacijama i sadržajima od poverenja osim ako to nije isključivo dozvoljeno ovim Uslovima.

Uslovi korišćenja su usklađeni:

Copenhagen, 23. mart 2016.