Användarvillkor

1: Introduktion

Webbplatsen MetroOpinion.com ägs och drivs av Opinodo ApS, Nørrebrogade 56 D, 2200 Köpenhamn N, DK3239735, som är ett danskt aktiebolag. Härmed kommer denna webbplats MetroOpinion.com att kallas  “MetroOpinion.com” eller “webbplatsen”.

Detta användaravtal har gjorts tillgänglig endast på språket engelska.

Opinodo ApS kan kontakta dig via e-post. Du kan när som helst dra tillbaka denna tillåtelse.

2: Godkännande av användarvillkor

Vid 1) besök på webbplatsen och 2) registrering av ett konto, innebär du att du accepterar användarvillkoren. Om du inte håller med användarvillkoren måste du säga upp ditt konto och lämna webbplatsen.

Användarvillkoren uppdateras och ändras då och då utan föregående meddelande och du bör alltid läsa användarvillkoren och sekretesspolicyen innan du använder webbplatsen.

3: Webbplatsens tjänst

MetroOpinion.com erbjuder ett online-system för drift av online marknadsundersökningspaneler där användaren belönas baserat på framgångsrikt slutförande av marknadsundersökningar online som skickas via e-post eller uppkom via inloggning på webbplatsen.

Med förbehåll för att du utför samtliga bestämmelser i dessa användarvillkor, ger MetroOpinion.com dig en begränsad, terminabel, icke-överlåtbar, personlig, icke-exklusiv licens med tillgång till samt användning av MetroOpinion.com och Tjänsterna. Du får inte distribuera, modifiera, sända, offentliggöra, överföra, återanvända, omposta eller använda innehållet i MetroOpinion.com för offentliga eller kommersiella ändamål, inklusive text, bilder, ljud och video först utan MetroOpinion.com skriftliga tillstånd.

Ett Konto skapas oftast genom att tillförse oss (a) din e-postadress, ett unikt lösenord och nödvändig information eller (b) genom att klicka på «Facebook®» eller (c) «Google + ®» knappen på registreringssidorna. Om du gör detta så skapas automatiskt ett konto som är kopplat till din Facebook- eller Google-profil och du är införstådd på att vi kommer att införliva relevant personlig information som finns på din Facebook- eller Google-profil som en del av ditt konto. Din rätt att använda MetroOpinion.com kan inte överföras.

Om du har tillgång till MetroOpinion.com via någon av våra applikationer som är tillgängliga via tredje part, bekräftar du och godkänner att dessa användarvillkor ingås av och mellan dig och företaget och att ingen av tredje partens försäljningsställen är part i dessa villkor Användarvillkor.

Du får bara använda MetroOpinion.com om du är 14 år eller äldre. Du har inte tillåtelse att gå in på MetroOpinion.com-innehåll via andra kanaler än de som tillhandahålls av MetroOpinion.com.

Eventuellt deltagande i MetroOpinion.com tävlingar, tävlingar och andra kampanjer är föremål för ytterligare villkor som du accepterar vid deltagande. De ytterligare villkoren kommer alltid att visas före deltagandet.

4: Immateriell äganderätt

MetroOpinion.com inklusive alla immateriella rättigheter ssåom (inte begränsad till) kod, text, bilder, dokumentation, programvara, grafik, data och koncept har ett väsentligt värde och får inte kopieras eller distribueras på något sätt.

Varumärken som namnet MetroOpinion.com, MetroOpinion.com-logotypen tillhör MetroOpinion.com och får inte användas utan skriftligt tillstånd från MetroOpinion.com.

Det är MetroOpinion.com policy att genomdriva vår immateriella äganderätt till lagens fulla omfattning.

5: Användarbeteende

Som användare, godkänner du:

  • Att inte ladda upp eller distribuera obscen, pornografisk, hatisk eller av MetroOpinion.com konstaterat motbjudande innehåll.
  • Att inte skicka några oönskade länkar eller SPAM-länkar i MetroOpinion.coms namn eller att skicka personer till MetroOpinion.com på detta sätt.
  • Att inte ladda upp någon skadlig programvara som (inte begränsat till) trojanska hästar, worms, tidbomber, annulleringsboots (cancelboots), skadade filer eller data, eller annan liknande mjukvara eller program som kan skada det operativa systemet.
  • Att inte försöka skaffa lösenord eller annan personlig information från andra MetroOpinion.com-medlemmar.
  • Att inte utveckla eller använda fuskmetoder antingen manuellt, delat online eller via program för att (inte begränsat till) orättvist mottagna belöningar.
  • Inte på något sätt hota anställda eller ledningen på MetroOpinion.com.

Användare som inte har loggat in på MetroOpinion.com under sex (6) månader kommer att ställas in som inaktiva och poäng som uppnås kommer att ställas in som null / void / utlöpt.

Välkomstbonusar och andra marknadsföringsbonusar eller belöningar betalas inte ut om MetroOpinion.com har anledning att tro att något otillåtet har förekommit, såsom att kräva mer än en bonus / belöning per hushåll / IP, med hjälp av robotar för att skapa konton och generera inkomster.

Eventuell belöning kommer att betalas när följande är sant: 1) Det intjänade beloppet ligger över utbetalningsgränsen. Utbetalningsgränsen kommer att skrivas på utbetalningssidan och varierar från land till land. 2) Det intjänade beloppet har blivit tillgängligt för utbetalning (ändrad status från väntande till utbetalbart).

Samtliga betalningar hanteras av Cint AB, ett svenskt aktiebolag.

Du accepterar att använda MetroOpinion.com helt på egen risk.

Under inga omständigheter kommer MetroOpinion.com, dess styrelseledamöter, chefer, tjänstemän, agenter, entreprenörer, samarbetspartners och anställda att vara ansvariga inför dig eller någon tredje person för några speciella, direkta, indirekta, oavsiktliga, straffande, eller några som helst följdskador inklusive eventuell förlorad vinst eller förlorad data som uppstår på grund av din användning av MetroOpinion.com.

MetroOpinion.com ansvarar inte ifall MetroOpinion.com upphör att gälla på något konto, inklusive (utan begränsning) några utmärkelser, poäng eller krediter i en medlems tjänst vid uppsägningstiden.

6: Kontakt och avslutning

Som medlem accepterar du att MetroOpinion.com har rätt att kontakta dig med relevanta meddelanden via e-post och mobilapplikation så länge du är medlem. Om du inte längre vill ha meddelanden från MetroOpinion.com förbehåller sig företaget rätten att säga upp ditt konto och eventuella intjänade poäng.

Avslut kan göras av användaren direkt från MetroOpinion.com-användarens sida eller genom att kontakta supporten MetroOpinion.com via support@MetroOpinion.com.

7: Icke- användning och sekretess avseende undersökningar på MetroOpinion.com

Information och innehåll som är tillgängligt för dig i Tjänsterna kan innehålla affärshemligheter eller annan konfidentiell eller proprietär information från leverantörer eller licensgivare. Du måste hålla detta i strikt förtroende och inte ge någon annan person  denna information och innehåll som du har tillgång till eller lär dig i samband med ditt deltagande i någon undersökning, projekt, frågeformulär eller annan marknadsundersökningsrelaterad verksamhet som rör tjänsterna. Du får inte använda denna information eller innehåll för något annat syfte än ditt deltagande i Tjänsterna i enlighet med detta Avtal. Du godkänner härigenom att meddela MetroOpinion.com omedelbart om du märker eller misstänker användning av eller tillgång till sådan information eller innehåll annat än vad som uttryckligen är tillåtet i denna Avtal.

 

Detta användaravtal är uppdaterat:

Köpenhamn, den 23 mars 2016.